ავტო სესხი თუ სწრაფი სესხი? რომელია უფრო მომგებიანი?

მანქანის მყიდველებისათვის არსებობს მრავალი სახის ფინანსური მხარდაჭერის შესაძლებლობა. მათ მანქანის შესაძენათ შეუძლიათ აიღონ როგორც ავტო სესხი, ასევე გამოიყენონ … ვრცლად ავტო სესხი თუ სწრაფი სესხი? რომელია უფრო მომგებიანი?